fbpx

Miksi varasto kannattaa ulkoistaa?

03/01/2022

Ulkoistaminen investoinnin sijaan

Kasvavalle yritykselle tulee eteen tilanne, jolloin tarve lisätilalle kasvaa. Investointi suurempiin tiloihin, laitteisiin sekä henkilökuntaan on kallista ja se voi viedä resursseja pois omasta ydinliiketoiminnasta. Oman investoinnin sijaan varaston ulkoistaminen tuo kustannussäästöjä, keventää tasetta sekä nostaa omavaraisuusastetta. Ulkoistamalla osan toiminnastaan kiinteistä kustannuksista saadaan muuttuvia, mikä helpottaa esimerkiksi myös tuotteiden hinnoittelua. Omaan varastoon investointi voi tuoda myös yllättäviä lisäkuluja kuten huolto- sekä ylläpitokustannuksia.

 

Ulkoistaminen tuo muitakin hyötyjä

Varaston ulkoistaminen on muutakin kuin pelkkää tavaran säilytystä, siihen usein sisältyy myös erilaisia oheistoimintoja kuten lastausta, purkua, keräilyä, kuljetusta sekä varastokirjanpitoa. Ulkoistamisen avulla yrityksen ei enää tarvitse miettiä oman varastonsa käyttöastetta, joka voi vaihdella esimerkiksi kausittain. Tärkeää ulkoistamisessa on toiminnan räätälöinti omien tarpeiden mukaan ja näin yritys ei maksa kuin tarvitsemistaan palveluista. Kumppani, jonka kanssa yhteisymmärrys toimii ja joka osaa auttaa sopivien palveluiden valitsemisessa on ulkoistamisen kulmakivi.

Oikean kumppanin valinta

Varaston ulkoistaminen ei ole vain palvelun ostamista palveluntarjoajalta vaan parhaimmillaan se on kumppanuutta ja yhteistyötä. Kumppania valitessa on hyvä miettiä palveluntarjoajan asiantuntijuutta, kapasiteettia sekä käytössä olevaa teknologiaa. Asiantuntijan käsissä kuljetus ja varastointi hoituvat ammattimaisesti, mikä lisää ennustettavuutta myös omaan liiketoimintaan.

Ajankohtaista