fbpx

Toimitusjohtajan tervehdys: Kiitos asiakkaat – jatketaan kasvua yhdessä!

01/17/2024

Toimitusjohtajan tervehdys:

Kiitos asiakkaat – jatketaan kasvua yhdessä!

 

Vuosi 2023 oli GLi Yhtiöille kasvun vuosi. Keskittyminen erilaisten massatuotteiden kuljetukseen ja panostukset sisälogistiikan laajentamiseen vahvistivat asemaamme. Henkilöstön hyvinvointiin kohdistuva sitoutuminen palkittiin Great Place to Work -sertifikaatilla, sekä pystyimme vähentämään merkittävästi päästöjä.

Vuosi 2023 oli merkittävä käännekohta yrityksellemme, kun pääsimme toteuttamaan uudistettua kasvustrategiaamme. Ensimmäinen vuosi uusien suunnitelmien parissa on osoittautumassa oikeaksi valinnaksi ja kasvumme oli tavoitteiden mukaista. Tämä antoi meille vahvistusta sille, että olemme oikealla tiellä.

Yksi keskeinen osa kasvuamme kuljetusliiketoiminnassa oli keskittyminen ns. erilaisten massatuotteiden kuljettamiseen, sekä uutena valintana laajentua enemmän sisälogistiikan alalla. Tämä laajennus toi meille uusia mahdollisuuksia ja vahvisti asemaamme markkinoilla. Yrityksemme toiminta selkeytyi, ja panostuksemme henkilökunnan hyvinvointiin näkyi konkreettisesti, kun saavutimme Great Place to Work -sertifikaatin. Tämä osoittaa sitoutumisemme työntekijöidemme hyvinvointiin ja motivoi meitä jatkamaan samalla positiivisella linjalla.

Asiakastyytyväisyys ja ympäristövastuullisuus ohjaavat vahvasti toimintaamme myös tulevaisuudessa.

Asiakastyytyväisyys on kasvumme edellytys ja viime vuoden lopulla tehty tutkimus kertoo, että olemme onnistuneet palvelussamme kiitettävästi, kouluarvosanalla 9. Erinomaiset tulokset kannustavat meitä jatkamaan palveluidemme kehitystä edelleen, ollaksemme luotettavin kumppaninne myös tulevaisuudessa. Olemme kiitollisia teille, hyvät asiakkaamme luottamuksesta ja odotamme innolla, mitä voimme saavuttaa yhdessä seuraavina vuosina.

Tärkeä osa liiketoimintaamme on myös vihreä logistiikka. Vuonna 2023 hankimme jo toisen 16 tonnin täyssähkökuorma-auton Tampereen keskustajakeluun, sekä yhdessä asiakkaan kanssa aloimme käyttämään heidän kuljetuksissaan uusiutuvaa dieseliä, mikä vähentää lähipäästöjä merkittävästi. Viime vuoden aikana teimme täyssähkökuorma-autolla yli 9000 asiakaskäyntiä, sekä ajoimme useamman satatuhatta kilometriä uusiutuvalla dieselillä. Koemmekin, että olemme oikealla tiellä myös tavoitteessamme vähentää päästöjä.

Matka jatkuu kohti kasvua ja kestävää tulevaisuutta.

Kasvuun liittyy kuitenkin aina myös taloudellisia haasteita, esimerkiksi korkeiden korkojen muodossa. Uudet lisäinvestoinnit ovat välttämättömiä, jotta voimme jatkaa kehitystä ja vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin. Tiedostamme tämän haasteen ja olemme valmiita tekemään tarvittavat päätökset ja investoinnit pitkän aikavälin menestyksemme varmistamiseksi.

Maailman tilanne on tällä hetkellä sekava, mikä luo epävarmuutta tulevaisuuteen. Olemme kuitenkin sitoutuneet panostamaan erityisesti kuljetuksiin, varastointiin ja logistiikan henkilöstöpalveluihin. Näissä alueissa näemme mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä edelleen, vaikka ulkoiset tekijät tuovatkin omat haasteensa. Pyrimme keskittymään ennen kaikkea niihin asioihin, jotka ovat meidän omissa käsissämme, nyt ja tulevaisuudessa.

Kiitämme kaikkia sidosryhmiämme, asiakkaitamme, ja ennen kaikkea henkilökuntaamme, jotka ovat olleet avainasemassa tämän menestyksen saavuttamisessa. Yhdessä olemme luoneet vahvan perustan tulevaisuudelle, ja kiitokset tulee jaella kaikille niille, jotka ovat olleet mukana tässä matkassa. Jatketaan yhdessä kasvua ja menestystä!

Rami Keinänen
toimitusjohtaja
GLi Express Oy

Ajankohtaista