fbpx

Tietosuojaseloste

Tämä on GLi Express Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa Sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

Muokattu viimeksi: 3.10.2022
Voimassa alkaen: 26.5.2022

Sivuston omistajan ja rekisterinpitäjän nimi: GLi Express Oy
Y-tunnus: 2110573-3
Yhteys: kristian.lella@gli.fi

1. Mitä tietoja keräämme

GLi Express Oy:n palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Voimme kerätä Sinusta tietoja, kun käytät verkkosivujamme tai muutoin olet yhteydessä meihin. Keräämämme tiedot voidaan jakaa tietolähteen perusteella kolmeen luokkaan: (a) itse meille antamasi tiedot, (b) automaattisesti keräämämme tiedot ja (c) julkisista rekistereistä tai muista vastaavista lähteistä kerätyt tiedot. Voimme yhdistää ja yhdistellä meille antamiasi tietoja muulla tavoin keräämiimme tietoihin.

Kerättävät henkilötiedot

 • Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten yritys/organisaatio, tehtävänimike ja vastuualue
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
 • www-sivustojen osoitteet

Automaattisesti kerättävät tiedot

Voimme käyttää erilaisia menetelmiä kerätäksemme automaattisesti tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme tai vierailemasi sivut. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen. Pyydämme Sinua kuitenkin huomioimaan, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

2. Miten käytämme keräämiämme tietoja

Henkilötietojen käyttötarkoitukset on kuvattu alla

 • asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä
 • palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • suoramarkkinointi
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen
 • koulutustarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

 • Rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Esimerkiksi suoramarkkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen perustuvat rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakas- tai vastaavaan suhteeseen.
 • Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet. Rekisterissä käsitellään palvelun myymiseksi ja sen tuottamiseksi tarvittavia henkilötietoja.

3. Keräämiemme tietojen jakaminen ja luovuttaminen

Henkilötietoja ei myydä ja niitä luovutetaan vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

GLi Express Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä erilaisia alihankkijoita esimerkiksi tarjoamiensa palveluiden tuottamiseksi. GLi Express Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla alihankkijoita tietojen käsittelystä. Nämä alihankkijat käsittelevät tietoja ainoastaan GLi Express Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

4. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Toivomme, että luet tämän selosteen säännöllisesti, jotta Sinulla on uusimmat tiedot tietosuojakäytänteistämme.

7. Sinun oikeutesi ja niiden käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyydämme Sinua kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen, säilyttäminen ja käsittely voivat tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

Voit tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

8. Yhteystiedot

Mikäli Sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse: kristian.lella@gli.fi